Ztracené bednění, tvarovky zahrada

Používají se pro stavbu základů, nosných zdí, sklepů, či oplocení-bez použití šalování. Tím lze vytvořit betonovou konstrukci různě širokou od 150 do 500mm. Plynulé a opatrné vylévání po vrstvách, maximálně však do výšky 4 vrstev, je z hlediska technologických postupů nutností.

Půlení tvarovek se řeší běžně odklepnutím. Ztracené bednění je moderní a rychlý způsob, jak se vypořádat se základy, plotem Vašeho budoucího domu.

Zahradní tvarovky nabízejí široké využití v zahradní a krajinné úpravě terénu. Díky barevné a povrchové variabilitě nabízí bezpočet možností a kombinací. Blíže náš katalog a poptávka.

 

Filigránové stropy

Tyto stropní desky nabízejí oproti běžným stropům zcela zásadní výhody:

  • Jejich použitím se ušetří více pracovních postupů, zejména bednění a omítání
  • Pokládka stropu se provádí z přímo přistaveného kamionu podle námi vypracovaného kladečského plánu
  • Strop je okamžitě připraven k zalití betonem
  • Spodní část stropů je hladká a dá se jen vystěrkovat
  • Počítačem řízená výroba zaručuje přesnost rozměrů
  • Tyto filigránové desky jsou zhotovovány podle stanovené normy v ustálené kvalitě o výšce betonu 5-6 cm, regulované šířce 240cm a těchto výškách armatur: 20, 25, 30 a 37. Desky jsou vyztuženy betonářskou ocelí 500S
  • Přesnost výroby, rychlost dodání a jistota uložení garantuje velkou úsporu zákazníkova času a peněz
  • Výrazné zkrácení prostojů i ukrácení doby stavby.

TEDY JEDNODUŠE POLOŽIT   –   SEDÍ !

Předpjaté stropní panely patří k inovativním výrobkům moderního stavebního průmyslu. Jejich možnost uplatnění je veliká-také díky své cenové výhodnosti, rychlosti a ekologičnosti výroby.

Prověřte, který systém je pro Vás vhodnější a poptejte u nás.