• Zasílání informačních materiálů a novinek
  • Výpočet s cenou materiálu, který zákazník poptává
  • Doprava zboží přímo na místo určení bez meziskladu
  • Technické poradenství, porovnání
  • Pomoc při zakládání stavby z broušených cihel
  • Zapůjčení pomůcek pro zdění
  • Služba architekta
  • Zpracování kladečského plánu stropní konstrukce zdarma
  • Zajištění pokládky stropních panelů a asistence při pokládce
  • Dodávka oken s trojskly a pro energeticky úsporné a pasívní domy za velmi příznivé ceny
  • Zateplení domu moderními a ekologickými systémy
  • Měření úniků tepla na již realizovaném domě a navržení opatření ke zlepšení stávajícího stavu
  • Zpracování energetického průkazu energetickým specialistou

 

Nebo pak:

  • Kalkulace a hrubá stavba domu
  • Možnost postavit dům na klíč, či do určité fáze dostavění
  • Stavba plotů, opěrných zdí
  • Zahradní úpravy a architektura

 

Držíme se prověřeného rčení: „ JEDNODUCHOST JE NEJVYŠŠÍM STUPNĚM DOKONČENÍ“/Leonardo daVinci/