Cihly od sklepa až po střechu

Základem dnešního stavebnictví jsou úspory energií na provoz domu. Stavět z nešetrných stavebních materiálů je s ohledem na zpřísňující se pravidla a předpisy prakticky nemožné.

Legislativa již dnes říká, že energeticky úsporné stavby a domy s téměř nulovou spotřebou energie, které mají být standardem po roce 2020, budou využívat v co největší míře většinu své energie z obnovitelných zdrojů.

Vícevrstvé zdění

využívá jako nosný základ cihelnou tvarovku s přídavnou izolací s vnější strany. Výhodou je rychlost a možnost libovolné tloušťky izolantu. Zde je možno využít na vnější stěny naše cihly s označením SM jako nebroušené, viz katalog a nebo broušené s označením PL…Při tomto postupu zdění je nutné si hlídat postupy, ale i použité materiály.

Jednovrstvé zdění

Není zde nutné dodatečné zateplení, použité prvky splňují vysoké tepelně-izolační vlastnosti samy. Docílí se tím buď vložením izolantu přímo do voštinových dutin a nebo má cihla speciální konstrukci a složení použitého materiálu a cihelných žeber. Viz naše tepelně izolační cihly s označením TV, SL…Zdí se celoplošně na celou cihlu. Výhodou je velká tepelně-izolační schopnost, ale i vysoká akustická izolace použitého materiálu. U akustických cihel je každý rozměr nabízen ve třech hodnotách akustického útlumu, měřený v dB. Tyto použité materiály splňují i ta nejnáročnější kritéria pro komfortní a zdravé bydlení.

Překlady, nosné, nenosné a roletové

Keramické ploché nenosné překlady Stockl 11,5 , 14,5 a 17,5 se používají jako nosné prvky nad otvory ve stěnových konstrukcích, ale nosnými se stávají až spojením s nad nimi vyzděnou a vybetonovanou nadezdívkou.

Cihelné překlady Stockl 23,8 se používají jako plně nosné prvky nad okenními a dveřními otvory ve zděných stěnových konstrukcích. Překlady se vyrábějí z cihelných tvarovek tvořících podklad pod omítku a zároveň obálku pro železobetonovou nosnou část překladu.

Keramobetonové překlady se používají ve spojení s univerzálními roletovými, či žaluziovými schránkami a s překlady ROKA a případně se ztužujícím věncem jako nosné prvky nad okenní a dveřní otvory ve vnějších stěnách zděných konstrukcí pro dodatečnou montáž stínící techniky – venkovních rolet nebo venkovních žaluzií. Více v každém jednotlivém katalogu prvků…

 

Vinotéka CAVINO

Zejména do cihelných sklepů a moderních domácností je určená cihelná vinotéka CAVINO. Mohou se skládat jednotlivé vinotéky na sebe, vedle sebe, vkládat mezi ně prkna. Výhodou je, že uložené lahve vína si uchovávají standardní teplotu a navíc takováto skladba velice pěkně vypadá a zapadne do každého interiéru.

Keramická terasová prkna CERPIANO

Naprosto exkluzivní na trhu zatím nenabízená keramická terasová prkna, 100%-tní přírodní materiál. Jednoduché položení. Zde barevné varianty: Viz náš katalog…