Vše pro hrubou stavbu domu- z našeho sortimentu v prvotřídní kvalitě a ceně – přímo od výrobce rovnou k Vám.

Dovolujeme si Vám nabídnout:

Hrubou stavbu od základů a nebo dům do určité fáze dokončení, či na klíč.

Stavba svépomocí obsahuje mnoho odborných prací. Jde zejména o to, aby vše bylo dotaženo do řemeslné kvality a propojeno s ostatními materiály tak, aby nedocházelo při následném užívání k tepelným ztrátám, či jiným stavebním nedokonalostem, které by v konečné fázi měly za následek podstatně nižší uživatelský standard bydlení.

Postup prací hrubé stavby:

– Provedení výkopových prací, vč. rozvodů pod základovou deskou, betonáž zákl. pasů, hromosvod

– Ležaté rozvody, zasypání, zhutnění, betonáž, vodorovná hydroizolace pod nosnými konstrukcemi s přesahem,

– Provedení vnějšího obvodového a vnitřního nosného zdiva, pilíře, překlady, provázání železobetonovým věncem, monolitický strop-panel, keramika, dobetonování a totéž pro další patro

– Na poslední věnec se namontuje zastřešení, střešní plášť, klempířské prvky, zděný komín, pevné schodiště, je-li součástí stavby

Veškeré tyto práce realizujeme zejména ve Středočeském kraji, Praze. V ostatních krajích na poptávku.