H+H – tvárnice pro nízkoenergetické a pasivní domy

Základní přednosti tohoto stavebního systému:

  • vynikající tepelná izolace
  • dobrá protipožární ochrana
  • rychlá výstavba
  • masivní stavební technologie
  • ekologický stavební materiál

Označení a certifikace

Naše produkty jsou kontrolovány podle stavebních předpisů a mají vlastnosti deklarované v příslušném označení CE. Toto označení se nachází na paletách s tvárnicemi.

Informace ohledně skladování a dopravy, stavby

Při dopravě, skladování a zpracování je třeba všechny produkty z pórobetonu před vlhkostí chránit. Zašpinění, vlhkosti a poškození lze při meziskladování zamezit nahromaděním palet s pórobetonem na dostatečně vysoké dřevěné podlaze. K vyložení a zpracování je nutné použít vždy vhodné nářadí a přístroje. Při manipulaci i stavbě je nutné dodržovat předpisy bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Je-li sníh, smí se zednické práce provádět pouze za zvláštních ochranných opatřeních. Přísady proti zamrzání nejsou povoleny. Zmrzlé stavebniny nelze používat! Na zmrzlém zdivu se nesmí pokračovat v práci. Použití soli pro rozmrazování není dovoleno. Čerstvé zdivo je třeba včas chránit před mrazem, např. zakrytím. Ty části zdiva, které byly poškozeny mrazem nebo jinými vlivy, musí být před další stavbou strženy!
Tepelně-izolační maltu na tenkou spáru lze používat od teplot nad 0°C.

 

Stavebně-technické hodnoty pórobetonu H+H

Obj. hmot. Tepel. vod. Součinitel prostupu tepla U hodnota, (W/m2K)  
  (W/mK)       λR       při tloušťce zdi v cm    
    5,0 7,5 10,0 11,5 15,0 17,5 20,0 24,0 30,0 36,5
0,35 0,09 0,45 0,40 0,34 0,28 0,23
0,35/0,40 0,10 1,22 0,94 0,76 0,68 0,55 0,49 0,44 0,37 0,31 0,25
0,40 0,11 1,30 1,00 0,82 0,73 0,59 0,54 0,48 0,41 0,33 0,28
0,50/0,55 0,12 1,36 1,06 0,87 0,78 0,64 0,58 0,52 0,44 0,36 0,30
0,50/0,55 0,13 1,42 1,12 0,92 0,83 0,68 0,62 0,55 0,47 0,39 0,32
0,55 0,14 1,48 1,17 0,97 0,88 0,72 0,66 0,59 0,50 0,41 0,35
0,60 0,15 1,54 1,22 1,02 0,92 0,76 0,69 0,62 0,53 0,44 0,37
0,60 0,16 1,59 1,27 1,06 0,97 0,80 0,73 0,66 0,56 0,47 0,39
0,70 0,21 1,80 1,48 1,26 1,16 0,97 0,90 0,82 0,71 0,59 0,50

 

Pomůcky a nářadí pro stavbu

Souběžně s objednávkou H+H Vám můžeme dodat tyto pomůcky pro snadnou stavbu a přestavbu:

H+H   p ř í s l u š e n s t v í

1.   H+H – přesná lžíce na nanášení malty Porit-vyrábí se pro všechny tloušťky stěn
2.  H+H – mísidlo pro přesné tvárnice, na upnutí pro všechny typy vrtaček
3.  H+H – gumová palička na usazení přesných tvárnic
4.  H+H – vidiová pilka, pro ruční řezání z tvrdého kovu
5.  H+H – úhelník, zabezpečuje rovné a pravoúhlé řezání
6.  H+H – brusná deska, hladítko, slouží pro zarovnání povrchu
7.  H+H – hobl, slouží k vyrovnání nerovností
8.  H+H – vrták pro krabice vypínačů
9.  H+H – škrabka drážek, lze lehce udělat v materiálu Porit potřebné drážky
10. H+H – spojovací kotva pro zdivo